LISTA SUBSTANTELOR SI AMESTECURILOR CHIMICE PERICULOASE DETINUTE (MODEL)
INVENTARUL / REGISTRUL AGENTILOR CHIMICI PERICULOSI MANIPULATI IN UNITATE (MODEL)
LISTA NOMINALA A LUCRATORILOR IMPLICATI IN ACTIVITATI CU RISC PENTRU SANATATE  LEGAT DE EXPUNEREA LA AGENTI CANCERIGENI SAU MUTAGENI (MODEL)
MODEL DE ADRESA DE COMUNICARE LA I.T.M. A DOCUMENTELOR PRIVIND SUBSTANTELE CHIMICE PERICULOASE
MODEL FISIER .XLS CU TOATE CELE TREI LISTE